Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC – LIPEC 2020

Drodzy Uczniowie i Absolwenci,
informuję, iż 31 sierpnia 2020 r. zostaną przekazane do Szkoły świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesji czerwiec – lipiec

  1. Absolwenci proszeni są odbiór ww. dokumentów od godz. 11.00, w holu szkolnym – na parterze, zostaną przygotowane stanowiska, odpowiednio dla poszczególnych branż zawodowych.
    Uczniom oddziałów (w roku szkolnym 2019/2020): 2TH, 3TI i 3TM świadectwa przekażą wychowawcy na najbliższych zajęciach z wychowawcą.