Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wyższa Szkoła Bankowa na gali w ZSP

WSB na galii w ZSP

WSB na galii w ZSPPięć lat temu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy i Wyższa Szkoła Bankowa  we Wrocławiu podpisały umowę patronacką , której celem jest promowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów. Współpraca między uczelnią a szkołą polega na tym, że uczniowie  i nauczyciele biorą udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez pracowników naukowych uczelni. Mają one na celu propagowanie  i zastosowanie  wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym. Każdego roku najlepsi uczniowie technikum w zawodzie: technik ekonomista i handlowiec, otrzymują stypendium fundowane przez  rektora Wyższej Szkoły Bankowej.  19 listopada, w  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  w auli ZSP odbyła się uroczystość, podczas której zostały wręczone czeki stypendialne uczennicom:  Ewelinie Ostrowicz, Andrzelice Smardz i Beacie Stępień, za  najlepsze wyniki w nauce  w minionym  roku szkolnym. Ceremonii wręczenia dokonał w imieniu rektora WSB prof. Marian Noga.

Podczas gali profesor M.Noga ,członek Rady Polityki  Pieniężnej w latach  2004-2010, w sposób przystępny i z wrodzoną sobie swadą, poprowadził wykład dla uczniów naszej szkoły na temat polityki fiskalnej państwa. Wykład ten jest wpisany w program wspomnianego wyżej porozumienia. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku , gdy będzie to  już piąta  rocznica wspólnego porozumienia , stypendystów będzie znacznie więcej. Każdy uczeń naszej szkoły spełniający kryteria może otrzymać nagrodę finansową w postaci czeku w wysokości 1000 zł ufundowaną przez rektora  Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Komisja Przedmiotów Ekonomicznych w ZSP Oleśnica

{gallery}dzienna_szkola/piec_lat_2014{/gallery}