Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

X Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości

25 maja 2011 r. odbyły się w naszej szkole
X Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości

na których uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego oraz Polkowic i Świdnicy zorganizowali ponad dwadzieścia stoisk

 

25 maja 2011 r. odbyły się w naszej szkole X Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości na których uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego oraz Polkowic i Świdnicy zorganizowali ponad dwadzieścia stoisk  (miniprzedsiębiorstw) z między innymi: wyrobami cukierniczymi, kolorową biżuterią, różnego rodzaju gadżetami i ekologicznymi torbami. Była też karczma ze ,,swoiskim,, jedzeniem.

Targi otworzył Starosta Oleśnicki – Zbigniew Potyrała.

Uczestnicy RTM i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki zaś laureaci- sprzęt komputerowy.

Organizatorem targów było Koło Marketingowe ,,FOKUS ,, którego opiekunem od lat jest mgr Wiesław Szymkiewicz swoisty ,,spirtus movens” RTM.

Wydarzeniem zasługującym na szczególną uwagę, był fakt podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, które sygnowali: dyrektor ZSP mgr Jacek Stala, kanclerz WSB dr Marek Natalii oraz starosta Zbigniew Potyrała.

Zawarta umowa dotyczy wymiany doświadczeń edukacyjnych w tym metodyki prowadzenia  zajęć

mgr Barbara Szewczyk