Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zakończenie roku 2009/2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w dniu 25 czerwca 2010

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stala oraz Członek Zarządu Rady Powiatu Oleśnickiego Pan Walerian Pietrzak. W imieniu uczniów wypowiedział się przedstawiciel samorządu szkolnego Zbigniew Leszczyna. Mówił on przede wszystkim o zbliżających się wakacjach, radości z opuszczenia murów szkoły na tak długi czas, bezpiecznej zabawie podczas wypoczynku oraz powróceniu do ławek z takim samym zapałem, z jakim je opuszczamy. Była to również dobra okazja, aby podziękować dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkoły za całoroczny trud, który włożyli w naszą edukację. Dowodem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pana Dyrektora.

Niewątpliwie była to również dobra okazja do wręczenia wyróżnień dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz podziękowań dla osób aktywnie uczestniczących w życiu szkoły.

Z wyróżnieniem rok szkolny 2009/2010 ukończyli:

 • Kinga Mariasz  z klasy 2 TE (średnia ocen  5,37)
 • Maciej Nobis z klasy 1 TM (średnia ocen  4,88)
 • Artur Dobrzycki z klasy 1 TM  (średnia ocen  4,81)
 • Mateusz Gmerek z klasy 2c wz  (średnia ocen  4,78)
Za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie nagrody otrzymali:
 • Tomasz Sławiński 1TM
 • Michał Jarki 1TE
 • Patrycja Psuja 1TE
 • Aneta Wojciechowska 1TE
 • Katarzyna Łuczak 1TE
 • Barbara Duchnowska 1a sprzedawca
 • Karolina Wójcik 1a sprzedawca
 • Jakub Borowiak 1a sprzedawca
 • Jacek Sroga 1 TI
 • Andżelika Chudyk 1 TI
 • Roman Szlacheta 1 mps
 • Marlena Grześnik 2 a wz
 • Anna Czarna 2 TE
 • Klaudia Gałka 2 TE
 • Adrian Szurek 2 TE
 • Sabina Wójtowicz 2 TE
 • Paulina Maderak 2TE
 • Jakub Nobis 2 TM
 • Karol Trzópek 2 TM
 • Martyna Kwaśniewska 2 LPE
 • Karolina Sołtkowska 2 LPE
 • Dagmara Territo 2 c wz
 • Elżbieta Urbaniak 2 c wz
 • Aleksandra Mazurkiewicz 3 B TE
 • Aneta Zięba 3 BTE
 • Paweł Tychański 3 B TM
 • Paweł Kozieł 3 A TM
 • Piotr Małasiński 3 A TM
Za zajęcie III miejsca drużynowo w trzydziestym Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości nagrody otrzymują :
 • Kinga Mariasz, Klaudia Gałka oraz Adrian Szczurek z klasy 2 TE

Za zajęcie pierwszego miejsca w Turnieju wiedzy o Oleśnicy i regionie nagrody otrzymują:

 • Kinga Mariasz 2 TE
 • Magdalena Gabryliszyn 2TE
 • Małgorzata Chalik 2 TE
Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie matematycznym „Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ZA PAN BRAT” nagrodę otrzymuje:
 • Dawid Wawszczyk 3 b TM
Za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie matematycznym „Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ZA PAN BRAT” nagrodę otrzymuje:
 • Kinga Mariasz 2 TE

Za zajęcie 1-go miejsca w szkolnym konkursie Ciekawa Geografia nagrodę otrzymuje :

 • Agata Balicka 2 a sprzedawca

2-go miejsca:

 • Kinga Mariasz 2 TE

3-go miejsca:

 • Jakub Nobis 2 TM

Za udział w konkursie na plakat na temat Szkodliwości Palenia Tytoniu nagrody otrzymują:

 • Roksana Krakowiak 1 b sprzedawca
 • Agnieszka Biegańska 2 ZI

Za zajęcie 1 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymuje :

 • Artur Dobrzycki 1 TM

Za zajęcie 2 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymują :

 • Maciej Domański 1 TM
 • Remigiusz Ślusarczyk 1 TI

Za zajęcie 3 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymuje :

 • Anita Czerwińska 3 ATE

Za aktywną postawę czytelniczą i zaangażowanie w Zycie biblioteki nagrody otrzymują

 • Anita Czerwińska 3 ATE
 • Urszula Barglińska 3 ATM
 • Małgorzata Hylla 3 ATM

Za aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym nagrody otrzymują:

 • Anna Jabłońska 3 ATE
 • Anna Hajntze 3 ATE
 • Katarzyna Maksyminko 3 ATE
 • Robert Soja 3 BTM
 • Edyta Pieprzycka 3 BTE
 • Katarzyna Maleszka 3 BTE
 • Urszula Barglińska 3 ATM
 • Małgorzata Hylla 3 ATM
 • Łukasz Anger 3 BTM
 • Kamil Janiak 3 BTM
 • Łukasz Ziubrzycki 3 ATM
 • Zbigniew Leszczyna 2 TI
 • Joanna Szubertowicz 1 AZI
 • Dariusz Dubeński 3 ATM

Za zajęcia I miejsca w mistrzostwach szkolnych w piłkę nożną dyplomy otrzymują uczniowie z klasy 2TI:

 • Łukasz Grusza
 • Grzegorz Bielak
 • Tomasz Głąb
 • Damian Wawrzynkowski
 • Arkadiusz Olejnik
 • Michał Bukowski
 • Mateusz Tarnowski

Szkolny Certyfikat potwierdzający umiejętności podstaw projektowania procesów technologicznych na obrabiarki, sterowane numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania typu CAM otrzymują:

 

 • Uczniowie z klasy 3 a technikum mechanicznego :
  • Rafał Pietras
  • Michał Krawczuk
  • Rafał Gontarz
  • Paweł Kozieł
  • Michał Kokot
  • Michał Janczur
 • Uczeń z klasy 3 b technikum mechanicznego : 
  • Paweł Krawczyński
 • Uczeń z klasy 1 mechanik pojazdów samochodowych : 
  • Damian Kwiecień
 • Uczniowie z klasy 2 technikum mechanicznego : 
  • Radosław Grzelak
  • Jacek Karwacki