Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zakończenie roku dla klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w ZSP w Oleśnicy

13 czerwca 2014 roku był ostatnim dniem roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy po trzyletniej nauce otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.79 uczniów zakończyło jeden z najważniejszych etapów życia, zdobyli kwalifikacje do wykonywania zawodu i dalszego kształcenia.

Wśród zaproszonych gości był Starosta Oleśnicy, Starszy Cechu Rzemiosł, przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrekcja Szkoły, wychowawcy i przedstawiciele klas I i II zawodowych.Po wystąpieniach gości i podziękowaniach uczniów, którzy pięknymi kwiatami obdarowali dyrekcję i wychowawców, nastąpiło przyrzeczenie absolwentów i rozdanie nagród. Z czterech klas o kierunku kształcenia wielozawodowego, mechanika pojazdów samochodowych i mechanika montera dwoje uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem – Monika Tymecka z 3awz śr. 4,88 i Paweł Rysak z 3 mps ze średnią 4,77 w całym cyklu kształcenia.

Za  dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie nagrody otrzymali:

Uczniowie z klasy 3 a wz

 1. Sebastian Piątek
 2. Damian Pawłowicz
 3. Ewa Wieczorek

z klasy 3 b wz

 1. 1.Małgorzata Chotnicka
 2. Daniela Szubert
 3. Jakub Kubaszczyk
 4. Andżelika Bera

z  klasy 3 mps

 1. Sławomir Grusza
 2. Mateusz Pietrzyk

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

„Spawanie blach  i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) otrzymali:

 1. Sebastian Albrecht
 2. Damian Andrzejczuk
 3. Cyprian Bałaczek
 4. Kamil Broszczakowski
 5. Marcin Czerwiński
 6. Robert Górski
 7. Patryk Grudzień
 8. Łukasz Konopski
 9. Paweł Kuras

10. Karol Przybyłek

Tytuł Laureata III miejsca w Etapie Regionalnym Konkursu

„ Najlepsi uczniowie w Roku 2014 w Zawodzie Fryzjer w Regionie Wrocławskim” uzyskały uczennice z klasy wielozawodowej:

 1. 1. Małgorzata Chotnicka
 2. 2. Martyna Danik
 3. 3. Monika Tymecka

Nagrody za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymali:

 1. Adrian Czapla
 2. Dominik Krakowiak
 3. Jacek Pawłowski
 4. Mateusz Pietrzyk

Muzycznym upominkiem dla absolwentów jest występ chóru pod kierunkiem ks. Igora Urbana. Tegoroczna oprawa uroczystości miała wyjątkowy klimat, uczniowie bez żadnych zakłóceń wysłuchali słów Pana Dyrektora i przyrzekli z godnością nosić miano absolwenta naszej szkoły.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, aby odebrać świadectwa. Nauczyciele mają nadzieję, że wielu z nich będzie kontynuować naukę w Szkole dla Dorosłych.

Jadwiga Skorek

{gallery}dzienna_szkola/13.06.2014{/gallery}