Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zakończenie roku ZSZ

Pożegnanie absolwentów klas końcowych: Zasadniczej Szkoły dla młodzieży oraz Szkoły dla dorosłych w dniu 18 czerwca 2010.