Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

26.06.2015r. uroczystym apelem zakończyliśmy rok szkolny 2014/15 w Zespole Szkół Po­nadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta-Artur Nowory­ta, przedstawiciel PCK-pan A.Krzemiński, przewodniczący Rady Rodziców-Halina Kanak i przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży-pani B. Krzemińska.

Przemówienie dyrektora mgr Jacka Stali poprzedziła minuta ciszy, którą uczciliśmy pamięć zmarłego, przed kilkunastu dniami, nauczyciela-polonisty: Adama Kawalca.

Absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej i uczniów pozostałych klas poże­gnał Dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu nawiązał do zadań jakim musi sprostać szkoła realizująca reformę w zakresie procesu dydaktycznego, w którym celem nadrzędnym są egza­miny zawodowe.

Kolejnym, bardzo przyjemnym punktem apelu było rozdanie świadectw i nagród uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Prymusem szkoły została Anna Łoza z klasy III TI, która osiągnęła średnią ocen-5,18.

Uczniom wręczono również certyfikaty potwierdzające umiejętności obsługi koparko-łado­warki i wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Życzenia udanych i bezpiecznych wakacji, które skierował Dyrektor szkoły do uczniów i Gro­na Pedagogicznego-zakończyły uroczysty apel.

Urszula Jasińska