Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zawodowy Dolny Śląsk

 

Zestaw_logotypy_RPO

Projekt zakończony!

Tytuł projektu: Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.1: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 30.11.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 PLN

Grupa docelowa:

  • 2490 uczniów: 623 uczennic i 1867 uczniów
  • 60 nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych Dolnego Śląska

Głównym cel projektu to poprawa jakości  kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska  w obszarze zawodów deficytowych i RIS,  poprzez działania warsztatowo laboratoryjne przygotowane dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgłoszenie udziału w zajęciach laboratoryjnych

Oświadczenie uczestnika: Zgoda na przetwarzanie danych

Linki:

http://zawodowy.dodn.dolnyslask.pl/index-oprojekcie.html

http://www.wm.pwr.wroc.pl/3416372,91.dhtml

Kontakt: Katarzyna Misiak, e-mail: katarzyna.misiak@zsp.olesnica.pl, tel. 71 314 30 41 wew. 113

godla_RPO