Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Oleśnicy – nowa podstawa programowa. Kwalifikacje A.35 oraz A.18

Na przełomie stycznia/lutego 2015 r – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy kształcący się w zawodach: Technik Handlowiec i Technik Ekonomista, przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wyniki, które osiągnęli świadczą o wysokim poziomie opanowania wiedzy, oraz praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności.

Zawód Technik ekonomista. Kwalifikacja  A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji:

  • część pisemna – na 22 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 20 uczniów ( 91%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 91%,
  • część praktyczna – na 22 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 22 uczniów ( 100%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 100%,

Zawód Technik handlowiec. Kwalifikacja A.18 – Prowadzenie sprzedaży:

  • część pisemna – na 19 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 19 uczniów ( 100%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 100%,
  • część praktyczna – na 19 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 19 uczniów ( 100%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 100%,

Kolejna sesja egzaminacyjna będzie miała miejsce na przełomie maja/czerwca, bieżącego roku. Uczniom życzymy również wysokich wyników zdawalności, które zawsze cieszą grono pedagogiczne pracujące w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych