Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Oleśnicy – nowa podstawa programowa(dane dotyczą zdających egzamin po raz pierwszy)

Na przełomie stycznia/lutego 2015 r – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy kształcący się w zawodzie: Technik Informatyk, przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych.

Do egzaminu przystąpiło 28 uczniów.  Z części  praktycznej zdało 28, a teoretycznej 24 uczniów.

Porównanie wyników egzaminu uczniów ZSP z wynikami w województwie dolnośląskim:

  • ZSP – część praktyczna 100%, zdawalność w województwie 82.5%,
  • ZSP – część pisemna 82.7%, zdawalność w województwie 71.7%.

Gratulujemy i życzymy sukcesów podczas zdawania kolejnych kwalifikacji!