Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Oleśnicy – Technik Informatyk

Na przełomie września/października 2015r. – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy kształcący się w zawodzie Technik Informatyk przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych oraz E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Do kwalifikacji E.12 przystąpiło 28 uczniów :

  • część teoretyczną zdało 100% uczniów
  • część praktyczną zdało 85% uczniów

Do kwalifikacji E.13 przystąpiło 27 uczniów:

  • część teoretyczną zdało 86% uczniów
  • część praktyczną zdało 92% uczniów

Warto podkreślić,  iż 6 uczniów z kwalifikacji E.13 z części praktycznej uzyskało wynik 100%.