Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zgodnie z literą prawa

Nasi czwartoklasiści są osobami pełnoletnimi, niedługo opuszczą nasze mury szkolne i samodzielnie będę podejmować różne decyzje życiowe. Warto więc, dobrze przygotować się do życia dorosłego, by postępować później zgodnie z „literą prawa”. Dorosłość to przede wszystkim odpowiedzialność za swoje czyny i zaniechania. Dlatego w piątek 11 grudnia 2015r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie klas maturalnych z Sędzią Sądu Rejonowego we Wrocławiu – panią Agnieszką Golińską.
Podczas prelekcji omówiono wiele zagadnień z różnych dziedzin prawa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca spraw rodzinnych, t.j.: władza rodzicielska, alimenty, rozwody, adopcja, spadki, dziedziczenie. Uczniowie mogli dokładnie zapoznać się z najważniejszymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Pani sędzia zachęcała również do ciągłego dokształcania się w tej materii, gdyż nieznajomość prawa szkodzi i nie jest żadnym usprawiedliwieniem w sytuacjach krytycznych. Po wykładzie gość odpowiadał na pytania naszych uczniów.

Osobom, które chciałyby jeszcze poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa i przepisów, polecamy książkę „Lex bez łez – apteczka prawna”, którą znajdziecie w bibliotece szkolnej.

Małgorzata Bąk– Midura