Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Złote Szkoły NBP

PROJEKT ZŁOTE SZKOŁY NBP – GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH

Grupa uczniów Technikum W Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy uczestniczyła w konkursie „Złote Szkoły NBP”- ogólnopolskim programie popularyzującym wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Cel główny programu to przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Podczas zmagań konkursowych uczniowie klas 2TE(p) oraz 2TS(p) wraz z opiekunami Anną Kocik oraz Karoliną Malerek podejmowali inicjatywy na rzecz swojej szkoły, aby w jak najbardziej innowacyjny a zarazem przystępny sposób zaprezentować zagadnienia związane z finansami osobistymi ,czyli  sztuką zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność planowania i kontrolowania wydatków, świadome korzystanie z narzędzi pomnażania pieniędzy to umiejętności ,które procentują przez całe życie ,dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat. Uczniowie, stanowiący Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, ubiegali się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania.

 Zadanie I-Spotkanie z ekspertem

W dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie on-line z dyrektorem BNP Paribas Adamem Wąsiewiczem pt. „Finanse w życiu osobistym”. Ekspert chcąc nakłonić uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach przedstawił motto przyświecające spotkaniu „Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły” oraz  postawił 3 krótkie pytania:

Po co i jak oszczędzać pieniądze?

W co inwestować?

Co warto wiedzieć o pożyczaniu?

Zwrócił uwagę że finanse osobiste obejmują 2 główne obszary: planowanie finansów i oszczędzanie ,po czym skupił się na wyjaśnieniu czym jest planowanie finansów. Uczniowie dowiedzieli się że planowanie finansów to przede wszystkim świadome podejście do otrzymywanych dochodów oraz świadome ich wydatkowanie. Podkreślił, że nawet małe i drobne kwoty oszczędności, po czasie tworzą magiczne wielkości. Zauważył, że magia oszczędności polega na tym ,że nigdy nie zbudujemy bogactwa z dużych oszczędności bo nas na to nie stać, ponieważ ponosimy stałe ale także nieprzewidziane wydatki. Wyciągnął wniosek, że żyjemy w czasach nadmiernego konsumpcjonizmu i rezygnując z niepotrzebnych wydatków możemy zacząć przygodę z oszczędzaniem. Ekspert wymienił i wyjaśnił uczniom formy oszczędzania: konta oszczędnościowe, lokaty bankowe, fundusz inwestycyjny, papiery wartościowe. W trakcie spotkania  uczniowie dowiedzieli się także źródłach finasowania .Pan Adam Wąsiewicz podkreślił, że aby zrealizować cele inwestycyjne często musimy korzystać z obcych źródeł finasowania. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo i rozwagę  w zaciąganiu zobowiązań. Wyjaśnił na czym polega spirala kredytowa oraz jak bezpiecznie wyjść z pułapki kredytowej. Na podsumowanie zaproszony gość przeprowadził quiz zakresu finansów osobistych.

Uczniowie w sposób perfekcyjny  odpowiedzieli na pytania, co  wskazywało na zainteresowanie tematem. Spotkanie uwieńczyły ciekawe pytania kierowane od uczniów do eksperta.

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu na swoich lekcjach w późniejszym terminie, przedyskutowali z uczniami korzyści wyniesione ze spotkania. Jednomyślnie młodzież stwierdziła, że była to „inna ciekawa lekcja ekonomii”, która uświadomiła im i dała praktyczne narzędzia poruszania się w obszarze finansów osobistych.

Zadanie II-Lekcje z ekonomią

W trakcie trwania projektu, w ramach różnych przedmiotów zawodowych cyklicznie  odbywały się lekcje ekonomii o charakterze interdyscyplinarnym, tzn. łączyły tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcje uwzględniały temat przewodni I edycji programu Złote Szkoły NBP „Giganci finansów osobistych” i  zostały przeprowadzone w formie on-line przez panią Annę Kocik oraz Karolinę Malerek. Na zajęciach uczniowie poznali min. moc procentu składanego, rodzaje kredytów oraz dowiedzieli się ile kosztuje kredyt. Przekonali się, że długi zawsze trzeba mieć pod kontrolą. Zapoznali się także z problematyką znajomości praw konsumenckich w kontekście  bezpiecznych zakupów.

Zadanie III-Szkolna debata (28 kwietnia 2021 r.)
Spotkanie pod hasłem „Wydatki pod kontrolą czyli słów kilka o oszczędzaniu” miało formę debaty moderowanej. Gościem honorowym spotkania był dyrektor BNP Paribas Adam Wąsiewicz.  Podczas dyskusji  moderatorka Anna Kocik sformułowała tezę:

Planowanie i zarządzanie budżetem domowym to skuteczny sposób na uzyskanie płynności i finansowej równowagi.

Analiza przychodów i kosztów to większa kontrola nad „domowym” portfelem, racjonalne decyzje zakupowe oraz generowanie oszczędności. 

W trakcie debaty ,w kontekście postawionej tezy ,pojawiły się zagadnienia tematyczne zorganizowane w 3 obszarach tematycznych opatrzone pytaniami

I Planowanie budżetu

-Dlaczego planowanie i kontrolowanie wydatków jest ważne? Czy warto robić zestawienie budżetu domowego?

-Racjonalne zakupy czyli jakie?

-W jaki sposób gospodarstwa domowe mogą ograniczyć swoje wydatki. Czy przyczyni się to do wzrostu korzyści?

II Oszczędzanie

-W jaki sposób aktualnie możesz powiększyć  swój budżet ? Czyli kilka sposobów na własną kreatywność.
-Po co oszczędzamy? Skłonność do oszczędzania i czynniki na nią wpływające.
-Oszczędzanie a inflacja –czyli gdzie warto trzymać oszczędności ?
-Czy w obecnych czasach-  pandemii, warto inwestować? Jeśli tak to w co?

III Poduszka finansowa a zaciąganie długów.

-Czym jest poduszka finansowa ?
-Czy każde gospodarstwo domowe powinno ją posiadać? W jakich sytuacjach najczęściej po nią sięgamy.
-Kiedy i w jaki sposób gospodarstwa domowe powinny sięgać po kredyt , aby wprowadzić w życie swoje plany konsumpcyjne i inwestycyjne ?

Uczestnicy debaty żywiołowo dyskutowali  wymieniając się poglądami, argumentowali swoje stanowisko podpierając się zgromadzonymi przez siebie materiałami źródłowymi. W ostatniej części spotkania zaproszony na debatę gość, podzielił się z uczestnikami swoimi refleksjami na temat toczonej dyskusji, wykorzystując przy tym swoją wiedze zawodową i doświadczenie.

Drużyna Ambasadorów w sposób perfekcyjny argumentowała postawione na początku debaty  tezy. Od najmłodszych lat należy kształtować w sobie skłonność do oszczędzania nie tylko pieniędzy ale także energii, zasobów naturalnych, żywności. Planowanie budżetu osobistego uczy zarządzania finansami oraz prowadzi do generowania nadwyżki budżetowej. Najlepszą inwestycją jaka mogą uczniowie w aktualnym momencie uczynić to inwestycja w siebie- nabycie umiejętności zawodowych, nauka języków obcych, umiejętność pracy w zespole , efektywne zarządzanie własnym czasem.

Pod koniec debaty jej uczestnicy sformułowali następujące wnioski

  1. Planowanie i kontrolowanie wydatków uczy gospodarowania finansami.
  2. Oszczędzanie przyczynia się do racjonalizacji wydatków budżetowych gospodarstw domowych.
  3. Dzieci i młodzież powinna partycypować w tworzeniu budżetu rodzinnego.
  4. Należy dywersyfikować lokowane oszczędności.
  5. Każdy powinien posiadać poduszkę finansową
  6. Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie

Aktywność uczniów, sposób ich wypowiedzi, dobierane argumenty oraz  zainteresowanie tematem sugerują, że taka forma organizacji zajęć jest atrakcyjna i ciekawa dla uczniów. W dobie pandemii i braku możliwości spotkań „na żywo” była to inna ciekawa lekcja ekonomii.