Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

ŻYWA BIBLIOTEKA W OLEŚNICY

31 marca 2017r. uczniowie naszej szkoły (kl. 1 TI, 2 TS, 2 TH, 3 TI) wraz nauczycielami bibliotekarzami wzięli udział w Żywej Bibliotece, projekcie organizowanym przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy oraz I LO w Oleśnicy. Uczestniczyliśmy w wydarzeniu niezwykłym. Młodzi ludzie mieli wyjątkową okazję poznać osoby, których na co dzień się nie spotyka. Mogli zadać Żywej Książce pytania, których nie mieliby możliwości postawić w normalnych warunkach. Były to Osoby z grup postrzeganych stereotypowo: Aktywny Senior, Były uzależniony, Gej, Ekolog bez granic, Matka Dziecka z autyzmem, Matka Dziecka z chorobą genetyczną, Osoba niesłysząca, Niewidoma, Słowianin, Wolontariuszka, Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie uświadomił naszym uczniom, że warto przeciwstawiać się uprzedzeniom, wykluczeniu i dyskryminacji, a godność drugiego człowieka jest wartością nadrzędną.