Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Żywa Biblioteka

17 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Żywej Bibliotece, projekcie organizowanym przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy. Celem akcji jest walka ze stereotypami i uprzedzeniami. Młodzież miała okazję porozmawiać z osobą niesłyszącą, byłym uzależnionym, trzeźwą alkoholiczką, gejem, imigrantem, ateistą, policjantką, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, aktywnym seniorem, matką dziecka niepełnosprawnego oraz działaczką związkową.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie uświadomił naszym uczniom, że warto przeciwstawiać się uprzedzeniom, wykluczeniu i dyskryminacji, a godność drugiego człowieka jest wartością nadrzędną.

Lidzia Putz i Ewa Tempiak